Oświadczenie o ochronie danych

Z radością witamy Państwa na naszej stronie internetowej. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważną kwestią i chcemy, aby odwiedzając naszą stronę internetową czuli się Państwo bezpiecznie. Chronimy Państwa prywatność i Państwa dane osobowe. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, zawartymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO) lub przepisami krajowymi Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG).

 

Spis treści

 

Nazwisko i dane kontaktowe osoby lub instytucji odpowiedzialnej

Firma Probst GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 6, D-71729 Erdmannhausen (jako „My”) jest jako operator strony internetowej https://www.probst-handling.com/de („strona internetowa”) podmiotem odpowiedzialnym w sensie RODO i innych przepisów o ochronie danych specyficznych dla danego kraju związkowego.

 

Kontakt do inspektora ds. ochrony danych osobowych

W razie wątpliwości związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych pod adresem datenschutz@probst-handling.de.

 

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej; jako identyfikowalną uważa się osobę fizyczną, która pośrednio lub bezpośrednio, szczególnie poprzez przyporządkowanie do danych rozpoznawczych, jak nazwiska, numeru identyfikacyjnego, miejsca zamieszkania, identyfikacji online lub innych cech szczególnych może zostać zidentyfikowana na podstawie cech fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych.

 

Cele przetwarzania danych

Zakres i charakter gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych różni się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową jedynie w celu uzyskania ogólnie dostępnych informacji, czy też w celu skorzystania z dalej idących usług. Zasadniczo, przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach naszej działalności gospodarczej do celów przedumownych lub umownych. Ponadto, realizacja naszego uzasadnionego interesu lub zgodność z wymogami prawnymi może być również istotnym celem przetwarzania przez nas danych. Informujemy Państwa o konkretnych celach przetwarzania danych w następujących dziedzinach.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:   

 • W celu wypełnienia zobowiązań przedumownych lub umownych (art. 6 ust. 1b) RODO)
 • Na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1a) RODO)
 • W ramach wyważenia interesów (art. 6 ust. 1f) RODO)
 • Ze względu na wymogi prawne (art. 6 ust. 1c) RODO)

 

Używanie naszej strony internetowej do celów informacyjnych

W przypadku czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej z reguły nie jest konieczne podawanie przez Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy wywołują Państwo nasze strony internetowe, zapisujemy jedynie dane, które Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do nas, takie jak:

 

Odsyłacz (poprzednio odwiedzana strona)

Żądana strona internetowa lub plik

Typ przeglądarki i jej wersja

Stosowany system operacyjny

Rodzaj stosowanego urządzenia

Czas dostępu

Adres IP w formie anonimowej (używany tylko do określenia lokalizacji dostępu)

 

Adres IP Państwa komputera jest zapisywany tylko na czas korzystania przez Państwa ze strony internetowej w tzw. plikach dziennika, a następnie natychmiast usuwany lub anonimizowany poprzez skracanie.

 

Celem przetwarzania jest zapewnienie funkcjonalności i kompatybilności naszej strony internetowej w celu technicznie bezproblemowego użytkowania, w tym rozwiązywania problemów i ochrony przed atakami technicznymi i niewłaściwym użytkowaniem. Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO. Nasz uzasadniony interes leży w prawidłowym funkcjonowaniu naszej strony internetowej. Dane z pliku dziennika są usuwane, gdy nie są już potrzebne do celów przetwarzania.

 

Używanie naszej strony internetowej do korzystania z dalszych usług

O ile korzystają Państwo z dalszych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne podanie przez Państwa w tym celu danych osobowych. Jakie dane osobowe są wymagane do świadczenia usług, można dowiedzieć się z odpowiedniej maski wczytywania danych lub z aplikacji. Dalsze informacje mogą Państwo podać dobrowolnie. Które informacje są wymagane, a które dobrowolne, można rozpoznać po tym, że informacje obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*) lub uwagą „pole obowiązkowe". Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi. Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również informację o tym, kiedy Państwa dane osobowe zostaną usunięte, znajdą Państwo w opisie poszczególnych usług.

 

Kontakt do nas

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Dane osobowe podane przez Państwa podczas kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi Państwa kontaktu za pośrednictwem tego formularza. Dane będą przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji celu Państwa kontaktu. Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 b) RODO. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do realizacji celu, w jakim się z Państwem skontaktowaliśmy. Zwracamy uwagę na to, że Państwa wiadomości mogą być przechowywane w ramach prawnie obowiązujących obowiązków przechowywania. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 c) RODO.

 

Kontakt pocztą elektroniczną

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami pocztą elektroniczną. Należy pamiętać, że nieszyfrowana komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie jest bezpieczna. Nie można wykluczyć, że dane przekazywane w ten sposób mogą być odczytywane, kopiowane, zmieniane lub usuwane przez osoby nieuprawnione. Dane osobowe podane przez Państwa podczas kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi Państwa kontaktu za pośrednictwem tego formularza. Dane będą przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji celu tego kontaktu. Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 b) RODO. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do realizacji celu, w jakim się z Państwem skontaktowaliśmy. Zwracamy uwagę na to, że Państwa wiadomości mogą być przechowywane w ramach prawnie obowiązujących obowiązków przechowywania. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 c) RODO.

 

Biuletyn informacyjny

Jeśli chcą Państwo zapisać się do naszego newslettera, wymagamy, oprócz Państwa adresu e-mail, potwierdzenia, że są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i że wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dane te są gromadzone wyłącznie w celu umożliwienia przesyłania Państwu newslettera oraz udokumentowania naszego upoważnienia w tym zakresie.  Ponadto, podczas rejestracji zbierane są następujące dane:

 • Adres IP komputera wywołującego
 • Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych, podczas procesu rejestracji uzyskiwana jest Państwa zgoda i następuje odniesienie do niniejszej deklaracji o ochronie danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 (1) a) DSGVO. Rejestrowanie procesu rejestracji wynika z naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 I f) DSGVO i służy jako dowód zgody na otrzymywanie newslettera. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera ze skutkiem na przyszłość. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu.

W jaki sposób wysyłany jest newsletter?
Ta strona używa SendinBlue do wysyłania newsletterów. Usługodawcą jest SendinBlue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, spółka zależna francuskiej spółki macierzystej SendinBlue SAS, 55 rue d'Amsterdam, 75008 Paryż, Francja. SendinBlue to usługa, za pomocą której organizujemy wysyłkę naszego newslettera i za pomocą której możemy mierzyć nasze sukcesy marketingowe. Nasze newslettery wysyłane za pomocą SendinBlue pozwalają nam na analizę zachowań odbiorców newslettera. Możemy m.in. analizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość newslettera i jak często kliknięto na który link w newsletterze. 
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. I a) DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych. Jeśli nie chcesz, aby SendinBlue przeprowadzał analizy, musisz zrezygnować z otrzymywania biuletynu. W tym celu w każdej wiadomości newslettera umieszczamy odpowiedni link. 
Dane, które nam przekazujesz w celu otrzymywania newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte z naszych serwerów oraz z serwerów SendinBlue po wypisaniu się z newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane do innych celów (np. adres e-mail).
Więcej szczegółów można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych SendinBlue pod adresem: de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/.
Zawarliśmy z SendinBlue umowę o przetwarzanie danych w ramach zamówienia i w ten sposób realizujemy wymogi dotyczące ochrony danych.

 

Bezpieczeństwo

Dzięki przedsięwzięciom technicznym i organizacyjnym zabezpieczyliśmy naszą stronę internetową i pozostałe systemy przed utratą danych, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub edycją Państwa danych przez osoby niepowołane. W szczególności, Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym są przekazywane w formie zaszyfrowanej. Używamy systemu kodowania TLS 1.3 (Transport Layer Security).

 

Cookies

Używamy plików cookie do śledzenia preferencji odwiedzających oraz do optymalizacji wyglądu naszych stron internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze po wejściu na naszą stronę internetową. Jeśli Państwo sobie życzą, wtedy mogą w każdej chwili usunąć pliki cookies. Może to jednak oznaczać, że niektóre funkcje nie będą już dla Państwa dostępne. Aby usunąć pliki cookie, należy doinformować się w funkcji pomocy Państwa przeglądarki internetowej.

 

Analiza sieci

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z usług Google Analytics. Jest to usługa analizy internetowej firmy Google Inc. Analiza korzystania z witryny przez użytkownika jest możliwa dzięki temu, że na komputerze użytkownika zapisywane są tak zwane „cookies", które generują informacje o jego zachowaniu i przekazują je dalej do firmy Google Inc. Z reguły do serwerów Google przekazywana jest skrócona wersja Państwa adresu IP. W wyjątkowych przypadkach przekazany może zostać również pełen adres IP. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu, aby stworzyć raport o postępowaniu użytkowników na naszych stronach. Adres IP ustalony przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby pliki cookies były zapisywane na Państwa komputerze, wtedy mogą Państwo dokonać odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Niestety, może to skutkować ograniczonym korzystaniem z naszych stron. Rejestrację przez Google Analytics mogą Państwo zablokować poprzez kliknięcie na poniższy link. Zostanie ustanowiony opt-out-cookie, który w razie wizyty Państwa na tej stronie zablokuje rejestrację Państwa danych. Dezaktywacja Google Analytics
Bliższe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdą Państwo na www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod www.google.de/intl/de/policies/. Informujemy, że na niniejszej stronie internetowej Google Analytics dokonano rozszerzenia o kod „anonymizeIp“, aby zagwarantować anonimową rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP).

 

Google Tag Manager

Ta strona korzysta z „Google Tag Manager". Google Tag Manager to narzędzie do zarządzania tagami strony internetowej. Narzędzie to jest domeną bez plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie to umożliwia wyzwalanie innych tagów, które z kolei mogą również zbierać dane. W naszym przypadku tagi te pochodzą z Google Analytics. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, wtedy pozostaje ona w mocy dla wszystkich tagów śledzenia wdrożonych za pomocą Google Tag Manager (http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html ).

 

Media społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile na portalach społecznościowych. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas portali społecznościowych można znaleźć poniżej.

Portale społecznościowe, takie jak Facebook itp. mogą z reguły dokładnie analizować postępowanie użytkownika, gdy odwiedza on ich stronę internetową lub stronę ze zintegrowaną zawartością mediów społecznościowych (np. przyciski „Lubię to" lub banery reklamowe). Podczas odwiedzania naszych stron w mediach społecznościowych uruchamiane są liczne operacje przetwarzania danych związane z ich ochroną. W szczególności:

Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedza nasze strony w mediach społecznościowych, wtedy operator portalu mediów społecznościowych może przyporządkować tę wizytę do jego konta użytkownika. Dane osobowe użytkownika mogą być jednak w pewnych okolicznościach gromadzone również wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada konta na danym portalu społecznościowym. W tym przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład za pomocą plików cookies, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym lub poprzez zarejestrowanie Państwa adresu IP.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób można wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach wewnątrz i na zewnątrz danej obecności w mediach społecznościowych. O ile użytkownik posiada konto w danym portalu społecznościowym, to reklama oparta na zainteresowaniach może być wyświetlana na wszystkich urządzeniach, na których użytkownik jest lub był zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich procesów na portalach mediów społecznościowych. W zależności od oferenta, dalsze operacje przetwarzania danych mogą być zatem wykonywane przez operatorów portali mediów społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w warunkach użytkowania i postanowieniach dotyczących ochrony danych osobowych na odpowiednich portalach mediów społecznościowych.

 

Podstawy prawne

Nasza aktywność w mediach społecznościowych mają na celu zapewnienie informacyjnej obecności w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 f) RODO. Procesy analizy inicjowane przez portale społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą być podane przez operatorów tych portali (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 a) RODO).

 

Strona odpowiedzialna i dochodzenie praw

Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych aktywności w mediach społecznościowych, wtedy jesteśmy wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych, które zostały pobrane podczas tej wizyty. Zasadniczo mogą Państwo dochodzić swoich praw (informacje, korekta, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i skargi) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu medium społecznościowego.

 

Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali mediów społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na przetwarzanie danych przez te portale. Nasze możliwości działania są w dużej mierze uzależnione od polityki korporacyjnej danego oferenta.

 

Okres przechowywania

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania lub zażądają Państwo ich usunięcia lub cofną Państwo zgodę na ich przechowywanie lub ustanie cel ich przechowywania. Zapisane cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Państwa. Obowiązujące przepisy prawne - w szczególności dotyczące okresów przechowywania - pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które są zapisywane przez operatorów sieci społecznościowych do ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami portali społecznościowych (np. w kwestii ich polityki prywatności, patrz poniżej).

 

Portale społecznościowe w szczegółach

 

YouTube

Korzystamy z platformy YouTube.com, aby publicznie udostępniać nasze własne filmy w celach reklamowych. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy w tym celu link do naszego kanału na YouTube. Oferentem usługi YouTube jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Jeśli klikną Państwo na odpowiedni link, wtedy YouTube będzie przechowywać i wykorzystywać Państwa dane (adres IP i inne dane osobowe) w celu świadczenia usługi oraz dla własnych celów biznesowych. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez YouTube (Google) można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/ 

 

Facebook

Mamy swój profil na Facebooku. Oferentem jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Mogą Państwo samodzielnie dostosować swoje ustawienia reklamowe na swoim koncie użytkownika. W tym celu należy kliknąć na poniższy link i zalogować się: www.facebook.com/settings. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Piksel Facebooka

Na naszej stronie internetowej używamy Piksela Facebooka. Facebook Pixel jest usługą sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irlandia ("Facebook").

Używamy Piksela Facebooka, aby móc wyświetlać ukierunkowane reklamy na Facebooku. Grupa docelowa jest określana na podstawie zainteresowania użytkownika naszą ofertą online, jak również na podstawie zainteresowania użytkowników określonymi tematami i produktami, które przekazaliśmy Facebookowi w celu określenia grupy docelowej ("Custom Audiences").

Kiedy użytkownik kliknie na reklamę umieszczoną przez nas na Facebooku, do adresu URL naszej strony, do której prowadzi link, dodawany jest dodatek przez Facebook Pixel. Ten parametr URL jest zapisywany przez nas w przeglądarce użytkownika za pomocą pliku cookie. Ustawiony przez nas plik cookie może być następnie odczytany przez Facebook Pixel i umożliwia przekazanie danych do Facebooka w celu określenia grupy docelowej dla naszych reklam na Facebooku.

Za pomocą Piksela Facebooka możemy również oceniać skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i badania rynku. W ten sposób możemy śledzić, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku ("konwersja").

Zebrane dane o użytkownikach są dla nas anonimowe i nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat tożsamości użytkownika. Nawiązane zostaje jednak bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Dzięki temu Facebook może przetwarzać i przechowywać Państwa dane, co umożliwia wyciąganie wniosków na temat Państwa osobistego profilu użytkownika Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się zgodnie z polityką Facebooka dotyczącą wykorzystania danych (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Przetwarzanie danych związane z wykorzystaniem Piksela Facebooka odbywa się wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, usuwając zaznaczenie przy Facebook Pixel [tutaj / pod linkiem do narzędzia do wyrażania zgody].

 

Instagram
Na naszych stronach zintegrowane są funkcje serwisu Instagram. Funkcje te są oferowane przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Gdy będą Państwo zalogowani na swoim koncie Instagram, wtedy mogą Państwo również powiązać treści naszych stron z Państwa profilem na Instagramie poprzez kliknięcie na przycisk Instagrama. Obecnie należy założyć, że następuje bezpośrednie połączenie z usługami oferenta oraz pobierany i wykorzystywany jest co najmniej adres IP i informacje dotyczące urządzenia. Istnieje również możliwość, że podejmowane są próby zapisania plików cookie na używanym komputerze.

Dalsze informacje otrzymają Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Instagrama pod: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

LinkedIN

Mamy swój profil na LinkedIn. Oferentem jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn wykorzystuje reklamowe pliki cookie.

Jeśli chcą Państwo wyłączyć cookies reklamowe LinkedIn, wtedy należy skorzystać z poniższego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Szczegółowe informacje na temat tego, jak obchodzimy się z danymi osobowymi, można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Dalsze funkcje i treści

Google Maps

Nasza strona korzysta z usługi mapowej Google Maps poprzez API. Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Nie mamy wpływu na tę transmisję danych. Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszej strony internetowej i łatwą lokalizację miejsc wskazanych przez nas na tej stronie. Stanowi to uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ustęp. 1 f) RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych). Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych You Tube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Poszukiwanie dealerów

Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość poszukiwania dealerów na podstawie lokalizacji. Można wybrać pomiędzy różnymi dziedzinami specjalizacji. Jeśli skontaktują się Państwo z wybranym dealerem za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, wtedy technicznie przekażemy Twoją wiadomość do właściwego handlowca za pośrednictwem naszego serwera. W ten sposób otrzymujemy również kopię Państwa wiadomości do tego dealera. Celem przetwarzania jest ukierunkowane na lokalizację kierowanie zapytań od zainteresowanych stron lub klientów w naszej sieci dealerskiej. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 b) RODO.  Celem otrzymania kopii wiadomości do preferowanego przez Państwo dealera jest uzyskanie przez nas informacji o Państwa wątpliwościach i zainteresowaniach dotyczących naszych produktów i usług. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 f) RODO.

 

Odbiorcy i przekazywanie danych

W ramach działalności naszej firmy połączyliśmy niektóre operacje przetwarzania danych. Mogą one być realizowane centralnie przez poszczególne działy, np. w celu obsługi zapytań. W celu zapewnienia realizacji naszych zadań i umów mogą być również wykorzystywani zewnętrzni wykonawcy i usługodawcy (np. firmy logistyczne lub dostawcy usług IT). Ponadto dane mogą być przekazywane odbiorcom, którym jesteśmy zobowiązani lub uprawnieni do przekazywania danych ze względu na zobowiązania umowne lub prawne lub ze względu na Państwa zgodę.

 

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Dane są przekazywane do państw trzecich (krajów spoza UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy/zamówienia/relacji biznesowej, w tym do jej rozpoczęcia, lub gdy jest to dozwolone z uwagi na nasz uzasadniony interes lub na podstawie Państwa zgody.

 

Informacja o przekazywaniu danych do USA

Narzędzia firm z siedzibą w USA są zintegrowane z naszą stroną internetową. Jeśli te narzędzia są aktywne, wtedy Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na serwery amerykańskie odpowiednich firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa ochrony danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale zapisują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

 

Usuwanie Państwa danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak długo jest to konieczne dla danego celu lub do momentu ustania podstawy prawnej przetwarzania (np. odwołania zgody na przetwarzanie danych). Przestrzegamy przy tym obowiązujących ustawowych okresów przechowywania i magazynowania danych.

 

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do:

 • bezpłatnie otrzymać informacje na temat przechowywanych przez nas danych Państwa osobowych (prawo do informacji)
 • zażądania potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa (prawo do potwierdzenia)
 • zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest już konieczne i spełnione są również pozostałe wymogi RODO dotyczące usunięcia  (prawo do usunięcia danych)
 • żądania natychmiastowego sprostowania i uzupełnienia wszelkich nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa (prawo do sprostowania)
 • zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania)
 • uzyskania dotyczących Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych)
 • sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (prawo do sprzeciwu)
 • Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - w tym profilowaniu - która wywołuje dotyczące Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa (prawo do decyzji w indywidualnych przypadkach).
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
 • złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa osoby narusza RODO (prawo do skargi).

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ds. ochrony danych.

 

Ogólne informacje dla klientów i dostawców według art. 13 / art. 14 RODO

 

 

Making hard work easier

 

Zarówno w budownictwie, jak i w inżynierii lądowej i wodnej, w ogrodzie lub na ulicy: Jesteśmy w domu na wszystkich placach budowy. Nasze maszyny i narzędzia ułatwiają życie każdemu, kto pracuje z kostką brukową, rurami i innymi produktami betonowymi. Ponieważ na pierwszym miejscu stawiamy wydajność i ergonomię, dzięki licznym innowacjom staliśmy się światowym liderem w dziedzinie techniki chwytania i układania.

 

Państwa oczekiwania jako klientów są jasne: uproszczenie pracy, zwiększenie jej wydajności - i oczywiście maszyny powinny wykonywać swoją pracę niezawodnie. W przypadku tych codziennych wyzwań oferujemy indywidualne i trwałe rozwiązania, czy to w zakresie wyposażenia placu budowy do wszystkich zastosowań, np. maszyn do układania kostki brukowej, czy też maszyn do składowania i transportu materiałów w zakładach produkujących materiały budowlane. Nasze dźwigi samochodowe ułatwiają transport i załadunek w magazynie i na placu budowy, a nasze profesjonalne narzędzia ręczne do wszystkich celów pomagają w układaniu i wstawianiu.

Znana jakość Probst obejmuje również usługę Probst: W naszych szkoleniach dla kierowców szkolimy Państwa pracowników, aby stali się specjalistami w zakresie naszych urządzeń i maszyn. Nasz profesjonalny serwis zajmuje się wszystkimi pytaniami i problemami, które mogą pojawić się w codziennej pracy.

Od ponad 60 lat stale się rozwijamy i jesteśmy niezawodnie dostępni dla Państwa na całym świecie z ponad 1.700 partnerami handlowymi. Posiadamy własne oddziały w Wielka Brytania, Francja, Włochy, Polska, Korea, Australia, Kanada i USA; na całym świecie codziennie pracuje ponad 190 pracowników firmy Probst, aby ułatwić Państwu ciężką pracę.